రాశిఖన్నా, మెహరిన్..నెల్లూరుకి వస్తున్నా

అవును స్టార్ హీరోయిన్స్  రాశిఖన్నా, మెహరిన్..నెల్లూరుకి  ప్రయాణం పెట్టుుకున్నారు. ఎందుకంటారా.. సినిమా షూటింగ్ కోసం అయితే కాదు మరి.. కెఎల్ ఎమ్ బట్టల షాపు లాంచింగ

ఇంకా చదవండి